Hải Phòng: 107 hộ dân được mua thêm suất tái định cư

UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân thuộc diện phải di dời tại dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 được mua thêm suất tái định cư đã nộp tiền cho Công ty ICC nhưng chưa được cấp “sổ đỏ” do Công ty ICC chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách.

DOANH NGHIỆP TẠM THU, TẠM GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

Theo đó, Công ty ICC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt từ năm 2003. Sau đó, dự án được điều chỉnh 5 lần, lần gần nhất là năm 2011 với tổng mức đầu tư 1.089 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính là hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu đô thị hơn 12,68ha tại quận Lê Chân và hạng mục Nút giao thông Quán Mau rộng hơn 3,7ha. Tại dự án có 1422 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất.

Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án, từ năm 2003 đến năm 2011, Công ty ICC đã được UBND TP.Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất thực hiện các khu tái định cư Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2, Đằng Hải 1, Đằng Hải 2 (quận Hải An), Trại Lẻ – Kênh Dương, Kênh Dương – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) với khoảng 1500 lô tái định cư. Công ty ICC đã bàn giao hơn 1200 lô tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2.

Trong số này, có 107 hộ dân nằm trong diện phải di dời đã được xét duyệt tái định cư lô chính, ngoài ra, còn được Công ty ICC tạm giao thêm 1 lô tái định cư. Trong đó, khu tái định cư Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 (quận Hải An) có 77 lô, khu tái định cư Trại Lẻ – Kênh Dương và Kênh Dương – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) có 30 lô tái định cư mua thêm. Đây là các trường hợp ngoài tiêu chuẩn tái định cư đã được xét giao nhưng là nhân khẩu trong hộ gia đình đã trưởng thành đủ điều kiện tách hộ (chưa lập gia đình, chưa tách hộ). Ngoài ra, là các hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn, vị trí thu hồi có giá trị đất cao…

Công ty ICC cho rằng để động viên các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bàn giao mặt bằng tránh việc phải tổ chức cưỡng chế và giảm bớt khó khăn cho các hộ, doanh nghiệp này đã phối hợp với UBND quận Ngô Quyền, Lê Chân báo cáo, đề xuất UBND thành phố cho phép các hộ trên được mua thêm 1 lô đất tại khu tái định cư Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 (quận Hải An) và Trại Lẻ – Kênh Dương, Kênh Dương – Vĩnh Niệm (quận Lê Chân). Trong các năm 2014-2015, UBND TP. Hải Phòng đã có 3 văn bản đồng ý chủ trương này.

Hải Phòng sẽ đề xuất Thủ tướng cho phép giao đất để giải quyết tồn tại hơn 100 hộ được tạm giao thêm suất tái định cư
Hải Phòng sẽ đề xuất Thủ tướng cho phép giao đất để giải quyết tồn tại hơn 100 hộ được tạm giao thêm suất tái định cư

Công ty ICC đã thực hiện việc tạm giao suất tái định cư cho các hộ dân trong các năm từ năm 2014-2021, vị trí đất được tạm giao theo các quyết định và văn bản xét duyệt của UBND quận Lê Chân và quận Ngô Quyền. Căn cứ theo bảng giá đất UBND thành phố ban hành hàng năm, Công ty ICC đã áp dụng theo vị trí các lô đất để tính bình quân các mức giá đất có cơ sở hạ tầng trung bình tại mặt bằng các khu tái định cư để tạm thu tiền sử dụng đất đối với các hộ được mua thêm.

Cụ thể, tại 2 khu tái định cư Đằng Lâm 1, Đằng Lâm 2 (phường Thành Tô, quận Hải An), Công ty ICC đã tạm giao 77 lô đất tái định cư mua thêm, tạm thu tiền của các hộ dân. Tại khu tái định cư Đằng Lâm 1, có 6 hộ được mua thêm suất tái định cư, Công ty ICC tạm thu 3 mức giá hơn 4 triệu đồng/m2, hơn 4,8 triệu đồng/m2 và hơn 6 triệu đồng/m2, tại khu tái định cư Đằng Lâm 2, có 71 hộ được mua thêm suất tái định cư với mức giá hơn 7,5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ICC tạm thu của 77 hộ dân tại 2 khu tái định cư này là hơn 44,8 tỷ đồng. Theo UBND quận Hải An, trong số 77 lô tái định cư mua thêm, có 37 lô đã làm lán tôn và nhà từ 1-5 tầng, 40 lô đất trống.

Tại khu tái định cư Trại Lẻ – Kênh Dương, Công ty ICC thu của các hộ dân mua thêm suất tái định cư mức giá 6,6 triệu đồng đồng/m2, tại khu tái định cư Kênh Dương – Vĩnh Niệm thu mức giá hơn 9,2 triệu đồng /m2 với số tiền tạm thu của 2 khu là hơn 17,2 tỷ đồng. Do nhiều năm chưa được cấp “sổ đỏ” nên có 12 hộ dân gửi đơn kiến nghị UBND thành phố giải quyết cấp “sổ đỏ” cho người dân.

ĐỀ XUẤT GIAO ĐẤT CHO DÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TỒN TẠI

Cơ quan chức năng cho rằng các quyết định của UBND quận Lê Chân và quận Ngô Quyền chỉ là phê duyệt đối tượng, vị trí giao đất, chưa phải là quyết định giao đất theo quy định tại Thông tư 30/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, Công ty ICC mặc dù đã tạm thu tiền của các hộ dân nhưng không nộp vào ngân sách. Do chưa có quyết định phê duyệt giá đất và tiền sử dụng đất chưa được nộp vào ngân sách nên chưa có căn cứ để ra quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô tái định cư mua thêm này.

Ngày 7/6 vừa qua, Văn phòng UBND TP. Hải Phòng đã ban hành thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về giải quyết kiến nghị của các hộ dân dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 được mua thêm suất tái định cư. Theo đó, ông Tùng cho rằng từ việc UBND các quận Lê Chân, Ngô Quyền tham mưu đề xuất thành phố ra chủ trương cho một số hộ dân mua thêm lô đất tái định cư, đến việc triển khai thực hiện chủ trương của thành phố của các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như các hộ dân đều có thiếu sót dẫn đến vụ việc tồn đọng, phức tạp chưa thể giải quyết.

Để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, thành phố Hải Phòng đã thống nhất phương án báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND thành phố thực hiện thủ tục giao đất cho các hộ dân theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi được chấp thuận, cơ quan chức năng của thành phố sẽ triển khai việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy cho người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành văn bản đề xuất Thủ tướng về việc giao đất cho các hộ dân để giải quyết tồn tại.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kết luận số tiền các hộ dân đã nộp cho Công ty ICC không phải là tiền sử dụng đất vì Công ty ICC thu nhưng chưa nộp vào ngân sách thành phố. Sau khi thành phố xác định giá đất, các hộ dân phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Tùng yêu cầu Công ty ICC và các hộ dân xác định lại tiền xây dựng cơ sở hạ tầng tại thời điểm đó và các khoản ngoài tiền đất để đối trừ, hoàn trả lại cho các hộ dân. Trường hợp các bên không thoả thuận được thì có thể khởi kiện ra toà để giải quyết.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng cũng giao Thanh tra thành phố rà soát lại kết quả các cuộc thanh tra, kiểm toán đối với dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào 2. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các thiếu sót từ khi ra chủ trương đến tổ chức thực hiện. Ngoài ra cũng thực hiện xem xét trách nhiệm của cơ quan chức năng khi để các hộ dân xây dựng công trình không có giấy phép trên các lô đất chưa đủ điều kiện.

Salaphumy
Salaphumy
Salaphumy là một đơn vị truyền thông giúp người dân phú mỹ tiếp cận những thông tin chính xác và mới nhất.

More from author

Bình Thuận: Khó quản lý bất động sản du lịch vì pháp lý chưa rõ...

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định rõ ràng, các khái niệm về bất động sản du lịch và sản phẩm của bất động sản du lịch chưa có trong các quy định pháp luật về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật đất đai … gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý...

TP.HCM thu hồi đất cho 13 dự án

TP.HCM đề xuất 13 dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích 3,14 ha…
spot_img

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!