Phú Quốc chấm dứt hạn mức chuyển đổi đất ở đô thị 300 m2

Thành uỷ cũng yêu cầu UBND TP. Phú Quốc chỉ đạo rà soát, bãi bỏ các văn bản đã ban hành có liên quan đến thông báo nói trên và thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trước đó, tại Thông báo số 421-TB/TU (ngày 22/02/2022) của Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc đã thống nhất cho chủ trương về hạn mức diện tích chuyển mục đích sử dụng sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở tại nông thôn, mỗi hộ gia đình không quá 400 m2; đối với đất ở tại đô thị, mỗi hộ gia đình không quá 300 m2.

Đối với trường hợp các thửa đất không thể hiện đường đi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Từ thông báo kết luận trên, tháng 5/2022 UBND TP. Phú Quốc ban hành công văn thực hiện thông báo kết luận của Thành ủy TP. Phú Quốc, đưa vào áp dụng thực tế.

Chủ trương nêu trên được thực hiện hơn 02 năm qua. Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp, đã nhận được phản ảnh của người dân về việc Luật Đất đai không quy định hạn mức và chủ trương mà TP. Phú Quốc đưa ra không đúng. Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp, đã chuyển đơn đến Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang yêu cầu kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật gửi đến UBND TP. Phú Quốc.

Nhận được các văn bản liên quan, UBND TP. Phú Quốc đã chủ động kiểm tra. Đến ngày 17/6/2024, UBND TP. Phú Quốc có tờ trình Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc xem xét và chấm dứt văn bản sai quy định đã ký từ năm 2022.

Salaphumy
Salaphumy
Salaphumy là một đơn vị truyền thông giúp người dân phú mỹ tiếp cận những thông tin chính xác và mới nhất.

More from author

Bình Thuận: Khó quản lý bất động sản du lịch vì pháp lý chưa rõ...

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định rõ ràng, các khái niệm về bất động sản du lịch và sản phẩm của bất động sản du lịch chưa có trong các quy định pháp luật về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật đất đai … gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý...

TP.HCM thu hồi đất cho 13 dự án

TP.HCM đề xuất 13 dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích 3,14 ha…
spot_img

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!