Khánh Hòa huy động hơn 1,2 triệu tỷ đồng để phát triển đô thị

Theo “Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: TP.Nha Trang, TP.Cam Lâm; quận Ninh Hòa, Cam Ranh; thị xã Diên Khánh, Vạn Ninh; huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa.

Về chỉ tiêu phát triển đô thị, giai đoạn đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Trong đó, TP. Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, các xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành; TP. Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II; thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III; thị xã Diên Khánh đạt đô thị loại IV; huyện Vạn Ninh đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV; huyện Cam Lâm được tập trung đầu tư phát triển đô thị mới Cam Lâm để định hướng phân loại đô thị tối thiểu là đô thị loại IV, cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại III trong giai đoạn này để đến năm 2030 có thể đạt được mục tiêu phân loại đô thị loại I).

 Về đất xây dựng đô thị, dự báo cần 28.190ha, chiếm 5,4% so diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; mật độ dân số khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt 10.000 người/km²; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị khoảng 65%; diện tích nhà ở bình quân 28m²/người; tỷ lệ đất giao thông so đất xây dựng đô thị đạt từ 16% đến 20%.

Tiếp đó, giai đoạn năm 2026 đến trước năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; Phấn đấu TP. Nha Trang tiếp tục là đô thị loại I, đồng thời thành lập phường trên cơ sở các xã ngoại thành đã đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển; TP. Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, và cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập quận; thị xã Ninh Hòa hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III, cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập quận; huyện Cam Lâm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, dự kiến năm 2029 là thành phố…

Đất xây dựng đô thị dự báo đạt 46.367ha, chiếm 8,9% so diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh; mật độ dân số khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt 12.000 người/km2; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị khoảng 81,91%; diện tích nhà ở bình quân đầu người 32m²/người; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 24%.

Để thực hiện kế hoạch, nhu cầu kinh phí cho chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, dự kiến cần 1.299.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 73.440,7 tỷ đồng (giai đoạn đến năm 2025: 65.005,7 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030: 8.435 tỷ đồng); ngân sách địa phương 48.646,3 tỷ đồng (giai đoạn đến năm 2025: 32.251,3 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030: 16.395 tỷ đồng); riêng nguồn vốn khác khoảng 1.176.913 tỷ đồng (giai đoạn đến năm 2025: 451.796 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030: 725.117 tỷ đồng).

Salaphumy
Salaphumy
Salaphumy là một đơn vị truyền thông giúp người dân phú mỹ tiếp cận những thông tin chính xác và mới nhất.

More from author

Ninh Thuận: Xây dựng Ninh Chữ thành khu du lịch quốc gia

Đến năm 2045, khu du lịch Ninh Chữ sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, quy mô dân số khoảng 299.800 người, đón khoảng 10 triệu lượt khách… 

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tăng 1,61%

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tín dụng bất động sản tại TP.HCM đã tăng trưởng 1,61%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung (1,31%) và chiếm 27% trong tổng dư nợ tín dụng…
spot_img

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!